Some printers specialize in printing novelty merchandise, which can then be distributed straight via the advertiser, or objects may very well be distributed as A part of a cross-promotion, including ads on quickly food items containers.[citation essential]Assure these persons come to feel accountable for getting your agency’s brand name and marke… Read More


Yksi kestävän kehityksen eteen ahkeroivista on Oulun kansainvälinen koulu. youtu.be/a6xZtus-pxE käyttäjältä @YouTube #vihreälippuCrispbread (näkkileipä in Finnish) are leavened rye breads that happen to be dried into skinny crisp. They are occasionally created making use of sour dough. Crispbread are quite common all through the Nordic in… Read More


Kau­pun­gi­no­sien ak­tii­vi­suus ja avoin kan­sa­lais­toi­min­ta – eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den, yh­dis­tys­ten, yri­tys­10 ja kau­pun­gin yh­teis­työ – li­sää­vät ko­toi­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.– En­pä muis­ta. Ai­na­han nii­tä saat­taa jos­kus, kun käy mui­den puo­lu­ei­den si­vuil­… Read More


Monitieteisessä Oulun yliopistossa ideoidaan, kehitetään ja tuetaan Mitä merkitsee opiskelu monitieteisessä yliopistossa? Kaisa Pappilan vastaus on yksiselitteinen: se voi muuttaa koko elämän.The Sunshine is more capricious than we assumed. When it's most Energetic, the highly effective solar storms brought on by it can cause major difficult… Read More


MindBusiness @MindBusiness_fi Jan 19 @UniOulu uudet kampussuunnitelmat näyttävät lupaavilta. Yritysalueet helpottavat varmasti myös #mindbusiness tyylisiä opintojaksoja #yrittäjyys #yrittäjyyskasvatusMielenterveysseura @mielenterveys Apr four "Elämänkriisieni kautta tajusin kuinka tärkeää on, että joku kuuntelee” #Kriisipuhelin #kans… Read More